La Pili ha escrit el conte ‘El sueño’ 
a partir del qual s’han treballat les il·lustracions.

Socialment, hem de ser capaços de fixar-nos en les capacitats i no tant en les discapacitats. Això és justament el que persegueix el projecte Fem un Museu que hem inaugurat aquesta setmana.  Totes les persones que hi participen pateixen alguna discapacitat – física o psíquica – però això no els impedeix desenvolupar la seva creativitat. L’objectiu del projecte és doble. D’una banda, es tracta d’acostar l’art a les persones amb discapacitat i, de l’altra, contribuir a la inclusió social d’aquestes persones.

Tots, d’una manera o altra, som diferents i tenim alguna disminució. Així ho vaig pensar quan vaig conèixer la Pili. Ella és l’autora del llibre que ha servit per treballar les il·lustracions del Fem un Museu. Malgrat les limitacions físiques que li imposa patir una paràlisi cerebral, la Pili ha escrit un conte molt ben travat. Aquest any, ha fet les proves d’accés a la univeritat i, al setembre, començarà a estudiar una carrera universitària. Per a ella, les dificultats són reptes i, sovint, per nosaltres, els reptes ens semblen, contràriament, una gran dificultat.

A través de la creativitat i l’art, les persones poden millorar el seu desenvolupament personal i social. Vull convidar-vos a descubrir el projecte que des de fa anys fem a Sant Cugat a través del treball conjunt d’un grup d’artistes locals i un grup de persones amb discapacitats. Veient la cara d’orgull dels participants; de satisfacció dels artistas implicats i les cares de felicitat de les famílies, m’indica que alguna cosa estem fent bé.

Un dels millors indicadors del grau de desenvolupament que assoleix una societat és la capacitat per integrar-hi persones de condicions diferents. I com a ciutat, tenim l’obligació d’oferir-los oportunitats per reeixir, en termes d’igualtat, en un projecte de vida digne i complet. Segons la Convenció internacional de la ONU les persones amb discapacitat són “aquelles que tinguin deficiències i que, en interaccionar amb diverses barreres, puguin impedir la seva participació plena i efectiva en la societat, en igualtat de condicions amb les altres”. La mateixa Nacions Unides, doncs, posa l’accent en “les barreres de l’actitud i a l’entorn que impedeixen la participació plena i efectiva en la societat”. Doncs Fem un Museu incideix justament en la interacció i en l’entorn; ajuda les persones amb discapacitat a desenvolupar les seves habilitats creatives i a relacionar-se amb altres persones fora del seu cercle més pròxim.