Aquesta setmana he estat elegida vicepresidenta del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en l’Assemblea General del Consorci. Així mateix, el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdomènech, també forma part del Consorci com a representant de l’Ajuntament.

Com sabeu, el 2010 es va fer públic l’acord de govern que declarava parc natural la serra de Collserola. El  Pla territorial metropolità de Barcelona atorgava a la serra de Collserola la categoria de protecció especial pel seu interès natural i agrari dins del sistema d’espais oberts de l’àmbit metropolità.

Els efectes de declarar Collserola com a parc, a banda de delimitar definitivament l’espai de la superfície protegida, també implicava la incorporació de la Generalitat de Catalunya al Consorci del Parc de Collserola,  amb l’aportació econòmica que suposava i el reforçament de la gestió del Parc (la Generalitat és l’administració ambiental de Catalunya amb competències no sols sobre la gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya, sinó també sobre la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col•laboració en la gestió del medi ambient).

 A part, la declaració de parc natural,  suposava reforçar l’objectiu de conservació enfront de la protecció merament urbanística (tot i que això no vol dir que quedin derogats tots els instruments urbanístics o territorials amb incidència sobre la serra de Collserola).

 Altres aspectes que reforçaven la gestió del parc de Collserola amb la declaració de parc natural van ser la protecció penal davant de conductes il•lícites i d’infraccions administratives; la declaració d’utilitat pública i drets d’adquisició preferent de tots els terrenys afectats a efectes d’expropiació, no solament de les obres i actuacions previstes; i la possibilitat que l’òrgan de gestió del parc natural emetés informe preceptiu previ a l’atorgament d’autoritzacions necessàries per a l’execució de qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions naturals, a l’interior o a l’exterior de l’espai protegit i que poden afectar.

collserola

De les 8.295 hectàrees incloses en el Pac Natural de Collserola, Sant Cugat és el municipi amb més superfície: 2.125 ha., el que significa un 25,62% del total. (Les altres poblacions són El Papiol, amb 498 ha; Molins de Rei,1.043 ha., Sant Feliu de Llobregat, 611 ha; Sant Just Desvern, 441 ha., Esplugues de Llobregat, 68; Barcelona, 1.699; Montcada i Reixac, 373 ha. I Cerdanyola del Vallès, amb 1.436 ha.).