L’Ajuntament crea un pla específic per combatre l’atur en el col·lectiu de majors de 45 anys.

Lluitar contra l’atur és la nostra principal prioritat. Tenim molt clar que la clau de volta per superar aquesta crisi econòmica és la creació de nova ocupació i per això hi dediquem tots els esforços possibles. Hem de ser capaços entre tots de generar oportunitats per a tothom perquè d’aquesta manera podrem seguir enfortint la cohesió social.

Ens preocupa especialment el col·lectiu de persones majors de 45 anys. Aquestes  persones  quan  es  queden  sense  feina  tenen més  probabilitats  de  convertir se  en desocupats de llarga durada que les persones menors de 25 o les persones de 25 a 44 anys.  Trobar se  en  situació  de  desocupació  a  aquestes  edats  provoca  una  sèrie  de  perjudicis  notables  a efectes de la seva jubilació. A més, les  persones  majors  de  45  anys  s’estan  veient  expulsades  d’un  mercat  laboral  que  evoluciona permanentment i que els demana una gran capacitat de polivalència i d’adaptació. Són persones massa joves i massa preparats per jubilar-se.

Fa mesos que les estadístiques indiquen un canvi de tendència en l’evolució de l’atur: s’ha constatat que s’està cronificant en el col·lectiu de majors de 45 anys i que, en canvi, la nova ocupació pràcticament només es concentra en la població més jove. A Sant Cugat, per exemple, la taxa d’atur interanual s’està reduint al voltant d’un 10% però aquestes bones dades gairebé no tenen incidència en els majors de 45 anys.

Conscients d’aquesta situació hem impulsat un pla de lluita contra l’atur en persones majors de 45 anys. Inclou una bateria d’actuacions que busquen millorar les oportunitats de col·locació d’aquest col·lectiu: tallers, sessions formatives, dinàmiques grupals o sessions de coaching. En aquest sentit, hem posat en marxa amb molt bona acceptació el taller ‘Marca Personal’ i el programa ‘Job Friend’. D’altra banda, també estem discriminant positivament aquest col·lectiu per facilitar-los l’accés a programes d’ocupació, com per exemple el concurs de cooperatives i economia social.

L’experiència, diuen, és un grau. Potser les empreses no són del tot conscients de l’enorme potencial que tenen les persones de més de 45 anys i s’equivoquen en prioritzar la contractació només en les persones joves. És un desajust que entre tots hem d’anar corregint. Però avui sobretot ens cal refermar el missatge que mica en mica les oportunitats laborals acabaran arribant a tothom.