La responsabilitat de l’Ajuntament rau en fer compatible l’activitat al carrer amb la tranquil·litat veïnal.

Sant Cugat és una ciutat tranquil·la, acollidora i familiar. Aquest, entre molts d’altres, és un dels seus actius. És per aquest motiu que molta gent de fora ha escollit Sant Cugat per viure i gaudir, i molts dels que hi som des de fa temps ens sentim còmodes i orgullosos de la nostra ciutat.

Tranquil·la, però ben viva. Perquè està qualitat coincideix alhora amb un munt d’activitats cíviques i festives, impulsades per l’Ajuntament o per la forta societat civil santcugatenca. Les nostres entitats i grups socials són part de la nostra identitat. Sant Cugat no seria el que és sense les seves entitats i sense tot el que representen de cohesió social, valors i reforç de la nostra cultura popular i tradicional.

La responsabilitat de l’Ajuntament rau en fer compatible l’activitat al carrer amb la tranquil·litat veïnal, especialment al centre de la ciutat, i més concretament al voltant del Monestir, que és la zona que més pressió rep en aquest sentit. La tasca no és fàcil, i pel volum de queixes que hem rebut, sobretot pel que fa al soroll, és evident que no ho hem sabut fer prou bé.

Ens costa fer entendre que Sant Cugat és prou gran i que hi ha espais alternatius a la plaça d’Octavià, Barcelona o del Rei. Al principi de l’actual legislatura vaig constituir una comissió de Via Pública, formada per polítics, personal directiu i tècnics de l’Ajuntament amb l’objectiu d’analitzar cas per cas les sol·licituds de realització d’activitats a carrers i places, posar-hi criteri i evitar, en la mesura del possible, les queixes de la ciutadania. La Comissió ha fet una bona tasca i ha aconseguit, amb pedagogia, conscienciar les entitats i reduir sensiblement les activitats que es realitzen al centre. Malgrat tot, no ha estat suficient. Seguim tenint massa peticions per fer activitats al centre de la ciutat.

Sant Cugat, a dia d’avui, és una ciutat multicèntrica. És evident que el Monestir i el seu entorn exerceix com a pol d’atracció. La nostra ciutat va néixer i créixer a redós del Monestir. Però Sant Cugat ha crescut molt i avui és una ciutat mitjana, amb nous barris, amb noves centralitats que hem de saber gaudir. Mentre les activitats al centre són freqüents, en altres zones de la ciutat, on els veïns i veïnes reclamen la celebració d’actes, són pràcticament inexistents. Hem de treure-li pressió al centre de la ciutat.

Properament celebrarem la Festa Major i gaudirem com, cada any, de les places i carrers però després caldrà que hi reflexionem en com donar un respir als veïns i veïnes del centre de la ciutat, a qui hem de permetre també repòs i tranquil·litat. No és una equació fàcil! Gens. Però la convivència és responsabilitat de tots i totes.