Estar de debò al servei dels ciutadans i les ciutadanes vol dir posar l’Ajuntament en avaluació contínua. La nostra actitud és la de no tancar-nos sinó obrir-nos al dubte i a la millora. És així com podem avançar.

El paper del Síndic de Greuges local és cabdal. La funció del  Síndic – ombudsman o defensor del poble –  és ser la veu i les orelles dels ciutadans i buscar les solucions més adients als problemes que tenen amb la seva administració local.

La creació de la figura del Síndic l’any 2007 va ser consensuada per tots els grups municipals amb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania. Teníem molt clar que un Ajuntament com el nostre, que no ha parat de créixer i de modernitzar-se, havia de comptar amb un servei tan essencial com aquest.

Jaume Clavell, el primer Síndic de Sant Cugat, ha tancat una etapa de 10 anys “al servei de la ciutat i dels ciutadans i ciutadanes”.

Vull agrair i reconèixer la contribució del Jaume Clavell en el desplegament de la bona administració, impulsant i proposant millores  en els procediments  administratius  amb la voluntat d’apropar administració i ciutadà. Cal  posar  en  valor  aquesta  funció  en  un moment polític en què es demana un  esforç  de tots cap a una  millora del servei al ciutadà.

Al llarg d’aquests anys en Jaume ha demostrat tenir una gran independència i tenir, com a únic referent, el servei als ciutadans i ciutadanes.

El camí, ara, l’haurà de continuar el nou Síndic, Ramon Palacio. Home fortament arrelat a Sant Cugat i les seves entitats, compta amb el bagatge professional i personal necessari per seguir obrint i impulsant la institució i reforçar el diàleg permanent entre ciutadania i administració.